Disclaimer

De maker van het programma FotoBase heeft de inhoud van deze website met zorg en naar beste weten samengesteld, maar kan niet instaan voor de juistheid van alle gegevens.

De maker van het programma FotoBase behoudt zich het recht van wijzigingen voor. Aan de inhoud/gegevens van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De gegevens van de leden vallen geheel onder hun eigen verantwoordelijkheid. Zij hanteren met betrekking daartoe het voorbehoud dat hierboven gemaakt is.