Foto op vol formaat

foto_naam
foto 5724 van 9648

Foto van: Historische Vereniging Binnenwaard
Foto: A0315
Titel: Ijs pret op de Graafstroom.
Beschrijving: Het is duidelijk, met zulk mooi water direct naast de deur is het elke winter, als er sterk ijs is,schaatsen geblazen. Nu waren er vr 1940 veel meer min of meer strenge winters dantegenwoordig. En streng moest de winter zijn voordat de jeugd op het ijs mocht. Bovendien washet ijs dan dikwijls nog van slechte kwaliteit, want de -vele- schippers, die in najaar en winter methun schip door de Alblas en de Graafstroom voeren, probeerden zolang mogelijk hun vaarweg opente houden. want stil liggen betekende verlies van inkomen. De jeugd stelde die activiteit maar matigop prijs en dikwijls werd er dan ook van de wal met stenen gegooid naar die schippers, die hetmooie ijs, waar je zo naar verlangde, kapot maakten. We zien hier een groepje jongelui op het ijs,enkelen op schaatsen, anderen op klompen en enkele bevoorrechten op de slee, die dan dooranderen voortgeduwd werd. We onderscheiden v.ln.r. staande: Mien Gelderblom, Trijn Nijhof JoNijhof Dikkie de Baat, Willemien Huijgen, Jan Roodnat, Jan de Kluijver, Wim Gelderblom. Jos vanKrimpen en Frans Nijhof. Op de eerste slee Sij en Piet Nijhof, op de 2e Jans van der Wulp en op de3e Koen Gras. Op de achtergrond zien we nog Piet Seton en Cor V1ot. De foto zal van begindertiger jaren zljn.
Afkomst: Foto archief Oud Alblas

 

Deelnemer gegevens