Foto op vol formaat

foto_naam
foto 5767 van 9329

Foto van: Historische Vereniging West-Alblasserwaard
Foto: A0029
Titel: Postkantoor Kinderdijk
Locatie: Alblasserdam, Cortgene 2951EA
Beschrijving: Op 15 december 1867 beleefde Alblasserdam de opening van een eigen Rijkstelegraafkantoor aan het Cortgene 68, dankzij de uitvinding van Samuel Morse. In 1928 werd de overbrenging van telegrammen per morsesleutel vervangen door de telefonische overbrenging. Het pand, dat eigendom van de gemeente was, werd het eerst verhuurd aan directeur A. van Riel en daarna aan directeur J.H. van der Graaf. In 1963 sloot het postkantoor, nadat op 31 mei van datzelfde jaar een nieuw postkantoor van de Van Eesterensingel in gebruik was genomen. In het kader van de dijkverzwaring werd het oude postkantoor in 1986 gesloopt. Het pand rechts van het postkantoor werd bewoond door aannemer D. Laanbroek. Meest rechts op de foto, het winkeltje van Antje Hardenbol Daarnaast het woonhuis van werfbaas Koos van der Horst
: 20 december 2003
Afkomst: CD HVWA

 

Deelnemer gegevens