Foto op vol formaat

foto_naam
foto 5772 van 9064

Foto van: Historische Vereniging West-Alblasserwaard
Foto: A0046
Titel: Dam
Locatie: Alblasserdam, Dam voor 2951GA
Beschrijving: Deze foto geeft een duidelijk beeld hoe de vooroorlogse Dam eruit heeft gezien. Genomen vanaf de oprit van de Kerkstraat, kijken we recht het Cortgene in met links de bocht naar de eigenlijke Dam. In het witte hoekhuis was voor de eeuwwisseling, van 1900, de smederij van Van den Berg gevestigd. Daarna werd het pand bewoond door P. Hardam en ten tijde dat deze foto is gemaakt (omstreeks 1915) door groenteboer Spruyt. Na hem woonde bode Verloop hier tot mei 1940. Rechts vooraan staat de boerderij van Bouwman Het grote huis richting Kinderdijk is het Ambachtsherenhuis. De dijkpaal staat nu op de hoek Kerkstraat/Plantageweg tegen de snackbar, voorheen de winkel van bakker Deenik. Zie ook Oud Alblasserdam 35
: 1 mei 2006
Afkomst: CD HVWA

 

Deelnemer gegevens