Foto op vol formaat

foto_naam
foto 5773 van 9064

Foto van: Historische Vereniging West-Alblasserwaard
Foto: A0047
Titel: Alblasserdam Dam
Locatie: Alblasserdam, Dam na bombardement 2951GB
Beschrijving: Het Vergulde Paard (Café Vogelesang) Het Vergulde Paard is nauw verwant met de famlie Vogelesang, een oud Alblasserdams geslacht van herbergiers en bakkers, zie blad 246 van Alblasserdamse Winkels en bedrijven. De eerste Vogelsang in relatie met Het Vergulde Paard was de dochter van Adriaan Vogelsang (1723-1793), Elisabeth. Elisabeth trouwde met Maarten Pijl, herbergier van de Gouden Wagen, waarschijnlijk het in 1891 afgebrande café Vogelesang. Dit café had toen de naam 't Oude Raadthuis en was eigendom van Bastiaan Adriaan Vogelesang het brandde op 2e pinksterdag 1891 geheel uit. Op dezelfde plaats werd het Café-Logement Het Vergulde Paard gebouwd. Tot 1883 vergaderde de gemeenteraad in de Gouden Wagen. Na 1883 veranderde men de naam in 't Oude Raadthuis Na de brand in 1891 kreeg het nieuwe pand de naam Vergulde Paard Bij het bombardement in mei 1940 werd dit pand geheel verwoest, de eigenaar van dit pand Cornelis Bastiaan Vogelsang (Kees, 1887-1940) overleed tijdens dit bombardement in de schuilkelder van Verloop aan de ontstane emoties. Zijn zoon Bastiaan Adriaan zette de zaak samen met zijn moeder in een houten nood gebouw op 't Stoep achter het afgebrande pand voort. Aan de overkant van de Dam werd het café herbouwd, waarvan op 25 juni 1942 de feestelijke opening van Hotel-Café-Restaurant het Vergulde Paard" plaatsvond. Architect van dit nieuwe pand was dhr. Nieuwpoort uit Sliedrecht, bouwers gebr. Apon uit Rotterdam. In 1973 kreeg het Vergulde Paard nieuwe beheerders, het echtpaar Kuipers en werd de raadskelder omgebouwd tot bar-discotheek. In maart 1997 sloot de horeca gelegenheid haar deuren, eigenaar was toen A. den Uijl. In december 1999 is het pand gekocht door Jan Brandt BV, BBA
: 30 mei 2004
Afkomst: CD HVWA

 

Deelnemer gegevens