Foto op vol formaat

foto_naam
foto 5802 van 9648

Foto van: Historische Vereniging West-Alblasserwaard
Foto: A0066
Titel: Vosseveer
Locatie: Alblasserdam, Oost-Kinderdijk 2953CJ
Beschrijving: Het overzetveer Alblasserdam- Ridderkerk nabij de Rijzenwiel, het zogenaamde Nieuwe Veer, werd in 1783 in exploitatie genomen. Al in 1751 was er een soort veerdienst verhuurd aan Jan van der Kuijl, in 1785 schafte men een nieuwe houten pont aan die omstreeks 1787 door soldaten uit Schoonhoven werd weggehaald. In 1810 werd het veer weer verpacht Na het overlijden van veerschipper Arie Herwig (1804-1862) kwam de pacht van het veer in handen van Willem Vos (~1819-1862). Lange tijd is het veer verpacht aan geslacht Vos (Vosseveer) doch vanaf 1 februari 1936 trad de N.V. Reederij v.d. Schuyt uit Rotterdam op als pachter van de veerrechten Alblasserdam-Kinderdijk. Na opening brug over de Noord op14 nov. 1939 raakte het veer in onbruik en niet meer rendabel. Op 2 augustus 1942 laatste oversteek.
: 7 november 2009
Afkomst: CD HVWA

 

Deelnemer gegevens