Foto op vol formaat

foto_naam
foto 5904 van 8756

Foto van: Historische Vereniging West-Alblasserwaard
Foto: A0210
Titel: Huize de Waard
Locatie: Alblasserdam, Blokweerweg 2953AA
Beschrijving: Eind 1960 werden door de Diaconie van de Hervormde Gemeente Alblasserdam voorzichtige plannen gemaakt om tot stichting van een tehuis voor bejaarden te komen. Het architectenbureau E.F. Groosmans te Rotterdam maakt een ontwerp en kostenbegroting. Na twee niet te realiseren ontwerpen krijgt een derde plan de goedkeuring, het tehuis zal plaats gaan bieden 109 bejaarden, waarvan 87 alleenstaanden. Op 21 juni 1963 vindt de aanbesteding plaats en op 20 september vindt de toewijzing voor de bouw van het nieuwe bejaardencomplex toe aan de "Bouwmaatschappij Korteweg N.V. uit Breda". Het slaan van de eerste paal, door de oudste inwoner van Alblasserdam dhr J. Gaal, vindt plaats op 9 december 1963. Directeur L.J. Barendse neemt op 1 mei 1965 zijn intrek in het nieuwe bejaardentehuis en op 5 juli 1965 nemen de eerste bewoners hun intrek in het tehuis. De officiële opening door burgemeester L. Looy vindt plaats op 29 september 1965. Door het gewijzigde overheidsbeleid ten aanzien van bejaardenhuisvesting werden de taken in de verzorgingstehuizen veel richting verpleging geschoven. In 1989 ging een initiatiefgroep werken aan een geïntegreerd bejaardencomplex, wat uiteindelijk heeft geresulteerd in de bouw van de "Alblashof" aan de Plantageweg. Vele jaren heeft "Huize De Waard" gefungeerd als accommodatie voor de ouderen uit Alblasserdam en Nieuw-Lekkerland maar moest uiteindelijk wijken voor een "levensloop" bestendige accommodatie aan de Plantageweg, met een verzorgings- en verpleegaccommodatie
: 25 oktober 2013
Afkomst: Foto albums Cees van der Laan 2-36-1

 

Deelnemer gegevens