Foto op vol formaat

foto_naam
foto 5883 van 8700

Foto van: Historische Vereniging West-Alblasserwaard
Foto: A0245
Titel: Postkantoor
Locatie: Alblasserdam, Cortgene 2951EA
Beschrijving: Postkantoor, gezien richting Kinderdijk Op 15 december 1867 beleefde Alblasserdam de opening van een eigen Rijkstelegraafkantoor aan het Cortgene 68, dankzij de uitvinding van Samuel Morse. In 1928 werd de overbrenging van telegrammen per morsesleutel vervangen door de telefonische overbrenging. Het pand, dat eigendom van de gemeente was, werd het eerst verhuurd aan directeur A. van Riel en daarna aan directeur J.H. van der Graaf. In 1963 sloot het postkantoor, nadat op 31 mei van datzelfde jaar een nieuw postkantoor van de Van Eesterensingel in gebruik was genomen. In het kader van de dijkverzwaring werd het oude postkantoor in 1986 gesloopt. Het pand rechts van het postkantoor werd bewoond door aannemer D. Laanbroek.
: 18 juni 2004
Afkomst: CD HVWA

 

Deelnemer gegevens