Foto op vol formaat

foto_naam
foto 7065 van 9648

Foto van: Historische Vereniging West-Alblasserwaard
Foto: A0002
Titel: Optische tekenkamer L. Smit en Zoon
Locatie: Kinderdijk
Beschrijving: Optische tekenkamer van L. Smit en Zoon. Uitslagtafels Het proces van het optisch tekenen staat uitgebreid beschreven in "Het Zeskant" van augustus 1953 L. Smit verving het afschrijven op de spantenvloer door het optische systreem in mei 1953 Het optische syteem en de uitslagtafels stonden op de oude mallenzolder in de ijzerloods Chef van de afdeling was Maarten Stout, De 2e man van links is Piet Stout de broer van Maarten. Piet werd baas in de ijzerloods toen Kees Stout, zijn vader, met pensioen ging. Dick Smit gaf Piet een pluimpje toen zijn afdeling met succes een plaatstalen achtersectie en een gegoten schroefraam voor de Russische sleepboten samenstelde en aflastte. In het album van Maarten Stout zitten veel foto's van deze sectie, men was er bijzonder trots op. Wie helpt me met de namen. Reacties aan: secretaris@HVWA.nl Daan-Bakker@hetnet.nl
Afkomst: Collectie Maarten Stout
1
2
3
4
5
1 - Een brander
2 - Piet Stout
3 - Een brander
4 -
5 - Maarten Stout

 

Deelnemer gegevens