Resultaat van uw zoekopdracht (lijst)

Alle foto's. (foto 5617 t/m 5625 van 7891 op 877 pagina's)
Foto van: Historische Vereniging West-Alblasserwaard
Foto: A0060
Locatie: Alblasserdam, Oost-Kinderdijk 2953CK
Beschrijving: We zien hier "Huis te Kinderdijk" voor de verbouwing in 1928, de bakstoep is er nog. Het "Huis te Kinderdijk" ontstaat als omstreeks 1840 eigenaar Baen Papenhuyzen het bestaande dubbele woonhuis laat verbouwen tot een Herenhuis met in totaal 18 kamers. Het pand kreeg toen de naam "Huis te Kinderdijk". Deze naam werd in recht schrift in hoofdletters op het fries aangebracht. Hoogstwaarschijnlijk is toen ook het fraai bewerkte verdiepingsvenster aangebracht, het meest sprekende deel van "Huis te Kinderdijk". Cornelis Jzn Smit koopt op 9 juli 1841 dit pand en verkoopt het direct weer door aan koopvaardijkapitein Peter Landberg. Op 7 november 1849 komt het "Huis te Kinderdijk" in handen van Murk Lels, hij woont het langst in "Huis te Kinderdijk", neemt het tevens in gebruik als kantoor van zijn rederij. In 1853 richt Murk Lels een bakkerij op in het onderhuis en in 1866 een exportslagerij. Murk Lels laat tevens de erker tegen zijgevel van het pand.aanbouwen. Pieter Lels, kleinzoon van Murk Lels, laat in de jaren 1928-29 het pand verbouwen, het pand krijgt een bakstenen voorgevel, de bakstoep verdwijnt en de dakpannen worden vervangen door leien. Het huis krijgt aan de dijkzijde het aanzien zoals het nu is. In 1966 wordt door de toenmalige eigenaar A.M. Lels het achterhuis afgebroken en balkons aangebracht. De laatse ingrijpende verbouwing vond in opdracht van de op dat moment eigenaar in 1977 plaats, Aan de achterkant van het pand werden boven de balkons een uitbouw gebouwd. Voor een uitgebreide beschrijving zie het boek "Geschiedenis Park en Huis te Kinderdijk".
: 11 augustus 2013
Afkomst: CD HVWA
Foto van: Historische Vereniging West-Alblasserwaard
Foto: A0061
Locatie: Alblasserdam, Oost-Kinderdijk 2953CJ
Beschrijving: Links is Slagerij den Hartog, Oost Kinderdijk 32 Rechts is de familie Gelderblom, Oost Kinderdijk 34, later schilder Zanen, nog later loodgieter Bouter Zie blad 494 en 625 van Alblasserdamse winkels en bedrijven
: 24 januari 2005
Afkomst: CD HVWA
Foto van: Historische Vereniging West-Alblasserwaard
Foto: A0062
Titel: Panorama Alblasserdam
Locatie: Alblasserdam
Beschrijving: Een luchtfoto van Alblasserdam rond 1955. De Hallenscholen met de Weverstraat en Groene Zoom zijn reeds gebouwd, de Korenbloemstraat is in aanbouw. We zien de Oude werf met 2 schepen op de helling. Het Zuiderstek met Clements, van der Lee en de korenmolen "De Hoop", (gedeeltelijk afgebroken) Langs de Haven de Zand- en Grindhandel van Verschoor.
: 7 januari 2006
Afkomst: CD HVWA
Foto van: Historische Vereniging West-Alblasserwaard
Foto: A0063
Locatie: Alblasserdam
Beschrijving: Hondekar met personeel op het bevroren water van de Alblas, ter hoogte van het Appelhuisje bij Hof Souburg. In de westelijke bocht van het veenriviertje staat het zogenoemde Appelhuisje. Zo klein als het woord "Huisje" doet vermoeden is het niet, want het hoge, smalle pand telt maar liefst drie verdiepingen. Het goed bewaard gebleven stenen Appelhuisje onleent zijn naam aan de functie die het had, namelijk opslagplaats voor fruit, o.a. appels en peren van eigen fruitbomen. Het fruit lag te drogen op de zolder, de derde verdieping, nadat het via een hijsbalk en luik naar binnen was gebracht. Het onderste deel van het Appelhuisje was bestemd voor de koetsier, deze persoon was in dienst van de hereboer van het bij Hof Souburg behorende landgoed. Vanaf omsteeks 1930 pacht de familie Labrij het herenhuis en het Appelhuisje. Peren en appels liggen er niet meer op zolder. Omstereeks 1920 werden de wallen en fruitbomen neergehaald. De bewoners van Hof Souburg kochten hun fruit voortaan in het dorp.
: 10 maart 2007
Afkomst: CD HVWA
Foto van: Historische Vereniging West-Alblasserwaard
Foto: A0064
Titel: Gezicht op de sluis
Locatie: Alblasserdam, Polderstraat 2952AK
Beschrijving: We kijken vanuit achterzijde kerkstraat richting sluis. De foto is van voor 1921, want de hoge Iep is bij een storm op 6 november 1921 verloren gegaan. Dus ook het oude Waardhuis voor de verbouwing in 1937. We zien ook een restant van het Heerlijkheidshuis van Boogaerd. Voor de benaming, zie namenlijst - Oude en nieuwe kazerne, diverse foto's in het beeldarchief van HVWA - Cafél van Krimpen, blad 238 Alblasserdamse winkels en bedrijven - van Houweling , blad 162 Alblasserdamse winkels en bedrijven Zie ook foto 4.40.2 van fotoalbum 4 Cees van der Laan
: 1 maart 2005
Afkomst: CD HVWA
Extra: namenlijst
Foto van: Historische Vereniging West-Alblasserwaard
Foto: A0065
Locatie: Alblasserdam, Kortland 2954LC
Beschrijving: Kortland nr 4 Verdere gegevens onbekend
: 8 januari 2007
Afkomst: CD HVWA
Foto van: Historische Vereniging West-Alblasserwaard
Foto: A0066
Titel: Vosseveer
Locatie: Alblasserdam, Oost-Kinderdijk 2953CJ
Beschrijving: Het overzetveer Alblasserdam- Ridderkerk nabij de Rijzenwiel, het zogenaamde Nieuwe Veer, werd in 1783 in exploitatie genomen. Al in 1751 was er een soort veerdienst verhuurd aan Jan van der Kuijl, in 1785 schafte men een nieuwe houten pont aan die omstreeks 1787 door soldaten uit Schoonhoven werd weggehaald. In 1810 werd het veer weer verpacht Na het overlijden van veerschipper Arie Herwig (1804-1862) kwam de pacht van het veer in handen van Willem Vos (~1819-1862). Lange tijd is het veer verpacht aan geslacht Vos (Vosseveer) doch vanaf 1 februari 1936 trad de N.V. Reederij v.d. Schuyt uit Rotterdam op als pachter van de veerrechten Alblasserdam-Kinderdijk. Na opening brug over de Noord op14 nov. 1939 raakte het veer in onbruik en niet meer rendabel. Op 2 augustus 1942 laatste oversteek.
: 7 november 2009
Afkomst: CD HVWA
Foto van: Historische Vereniging West-Alblasserwaard
Foto: A0067
Titel: Noorderstek
Locatie: Alblasserdam, Noorderstek 2951GF
Beschrijving: Deze foto geeft een gezicht op het Noorderstek, de haven en scheepswerf Vermeulen zijn al verdwe­nen. Het stuk grond voor het Noorderstek noemde men het "stoep". Onbekend elctriciteitshuisje
: 28 augustus 2013
Afkomst: Foto albums Cees van der Laan 4.82.1
Foto van: Historische Vereniging West-Alblasserwaard
Foto: A0068
Titel: Straatgezicht Alblasserdam
Locatie: Alblasserdam, Oost-Kinderdijk 2953CJ
Beschrijving: Straatgezicht Cortgene Midden huis met plat dak werd Technisch Bureau Verweij Nu Cafe Lammertjeswiel Zie blad 484 Alblasserdamse winkels en bedrijven
: 1 mei 2006
Afkomst: CD HVWA

 

Deelnemer gegevens