Resultaat van uw zoekopdracht (lijst)

Alle foto's. (foto 5707 t/m 5715 van 8871 op 986 pagina's)
Foto van: Geschiedkundige Vereniging Giessenburg en Schelluinen
Fotonaam: D-042
Locatie: Schelluinen, algemeen
Foto van: Historische Vereniging Binnenwaard
Foto: A0038
Titel: Christelijke school Oud Alblas
Beschrijving: Een schoolfoto, vermoedelijk uit 194?. We zien v.l.n.r.: Achterste rij: Annie den Hartog, NellieRiedijk, Betsy de Jong, Alie de Groot, Aagje Jongeneel, Alie Jongeneel, Lida Jongeneel, AdrieBoers, Nini de Jong, Adrie van der Wulp, juffrouw Morelissen; Tweede rij: Wim van der Zijden,Co Gelderblom, Johan den Hartog, Fini Vlot, Nellie van Vliet, Riet Gaal, Jan Kwakernaak; Derderij. Johan Vink, Jaap de Jong, Rinus van Muijlwijk, Nellie Stierman, Annie van Muijlwijk, Cor Kok,Arie Gelderblom, Gerben den Duin; Voorste rij. Gerrit Sprong, Evert de Groot, Koos Heijkoop,Arie Houweling, Pieter Aantjes, Arie van der Wal, Wim van Middelkoop.
Afkomst: Foto archief Oud Alblas
Foto van: Historische Vereniging Binnenwaard
Foto: A0048
Titel: Christelijke school Oud Alblas
Beschrijving: Een schoolfoto, vermoedelijk uit 195?. We zien v.l.n.r. Achterste rij. juffrouw Stellaard, Nelly vanHuuksloot, Pieta Klein, Wil de Kreij, Dikkie Lugthart, Adrie Jongeneel, Rika van Middelkoop,Klarie Seton, Sjanie Verhoeff Tweede rij: Marianne Bouter, Jannie Boer, Ria Kortleve, Lida denToom, Anneke van Rijnsbergen, Joke Noorlander, Dicky Kortleve, Arnolda Heuseveldt, CockyBrouwer, Annemieke Hazewindus; Derde rij: Ton Kortleve, Gerrit Aantjes, Tony Heijkoop, Leoden Hartog; Voorste rij zittend: Dirk van der Hoog, Dik Heijkoop, Jos Boers, Rinus de Grijp, Huigde Kreij, Arie Stierman.
Afkomst: Foto archief Oud Alblas
Foto van: Historische Vereniging Binnenwaard
Foto: A0081
Titel: Map: Peperstraat, Kooiwijk,Luchtfoto's,Schoolstraat en De Alblas
Beschrijving: Het gemeenschapscentrum Trefpunt werd gebouwd in begin jaren '70. Nauwelijks 10 jaar later bleek het gebouw te kleinvoor het groeiende verenigingsleven in Oud-Alblas en het toenemend aantal bruiloften. Er werd een ambitieus planontworpen voor vergroting van het gebouw. In 1983 waren de werkzaamheden in volie gang. Toen werd ook deze fotogemaakt. We zien v.l.n.r.: de heer W.A..Timmer, burgemeester A.D.Viezee, gemeentesecretaris M.Bouter en de heerP.J.Rip, beheerder van Trefpunt.
Afkomst: Foto archief Oud Alblas
Foto van: Historische Vereniging Binnenwaard
Foto: A0185
Titel: Boerderij Noordzijde 2
Beschrijving: Deze boerderij staat aan de Noordzijde nr.2 en wordt nu bewoond door het gezin A. Boele. Deboerderij is rond 1832 gebouwd. Op deze oude foto een paard en enkele mensen, waarvan nogenkele namen bekend zijn. We zien v.l.n.r : Annigje Brand-Tukker; Hanna Tukker (deze beidenwaren op deze boerderij geboren); onbekend, waarschijnlijk neefie Gijs Noordhoek; onbekend.
Afkomst: Foto archief Oud Alblas
Foto van: Historische Vereniging Binnenwaard
Foto: A0200
Titel: Veerweg
Beschrijving: Watersnood 1953. Staande op de Veerweg, burgemeester Zwart in het midden Dirk Houweling rechts en Maarten den Bouter links.Rechts de woningen west einde nrs. 29 en 30, met daarnaast de werkplaats, Smit. Nu bewoond door de fam. de Graaf. Verder naar links de inmiddels afgebroken woning Westeinde 33.
Afkomst: Foto archief Oud Alblas
Foto van: Historische Vereniging Binnenwaard
Foto: A0253
Titel: Bleskesgraaf Oud Alblas Oost einde
Beschrijving: Watersnood 1953. Triest steken de molens boven het water uit. Korenmolen "de Hoop" rechts en links de "Peilmolen".
Afkomst: Foto archief Oud Alblas
Foto van: Historische Vereniging Binnenwaard
Foto: A0315
Titel: Ijs pret op de Graafstroom.
Beschrijving: Het is duidelijk, met zulk mooi water direct naast de deur is het elke winter, als er sterk ijs is,schaatsen geblazen. Nu waren er vr 1940 veel meer min of meer strenge winters dantegenwoordig. En streng moest de winter zijn voordat de jeugd op het ijs mocht. Bovendien washet ijs dan dikwijls nog van slechte kwaliteit, want de -vele- schippers, die in najaar en winter methun schip door de Alblas en de Graafstroom voeren, probeerden zolang mogelijk hun vaarweg opente houden. want stil liggen betekende verlies van inkomen. De jeugd stelde die activiteit maar matigop prijs en dikwijls werd er dan ook van de wal met stenen gegooid naar die schippers, die hetmooie ijs, waar je zo naar verlangde, kapot maakten. We zien hier een groepje jongelui op het ijs,enkelen op schaatsen, anderen op klompen en enkele bevoorrechten op de slee, die dan dooranderen voortgeduwd werd. We onderscheiden v.ln.r. staande: Mien Gelderblom, Trijn Nijhof JoNijhof Dikkie de Baat, Willemien Huijgen, Jan Roodnat, Jan de Kluijver, Wim Gelderblom. Jos vanKrimpen en Frans Nijhof. Op de eerste slee Sij en Piet Nijhof, op de 2e Jans van der Wulp en op de3e Koen Gras. Op de achtergrond zien we nog Piet Seton en Cor V1ot. De foto zal van begindertiger jaren zljn.
Afkomst: Foto archief Oud Alblas
Foto van: Historische Vereniging Binnenwaard
Foto: A0325
Titel: Een aantal inwoners.
Beschrijving: Een foto van een aantal inwoners, waarschijnlijk uit 1926. We zien v.l.n.r.: Jan Piet Klein, ArieKorteland, Sjaan Hofwegen, Lies Hofwegen, Jaantje van Zessen-Prins, Bertha den Hartog, NeelAantjes-de Jong, Liesbet Vonk, Geert Aantjes, ?? ,Pietvan Zessen, Arie van Zessen, Piet de Bondt,Piet Aantjes, Siena de Bondt, Coen Gras, Nel Gras, Neel Korteland.
Afkomst: Foto archief Oud Alblas

 

Deelnemer gegevens