Resultaat van uw zoekopdracht (lijst)

Alle foto's. (foto 6463 t/m 6471 van 9648 op 1072 pagina's)
Foto van: Historische Vereniging West-Alblasserwaard
Foto: A0727
Titel: Jodenbreestraat
Locatie: Alblasserdam, Joodenbreestraat 2952GD
Beschrijving: Bericht uit de Klaroen van 4 maart 1971. Deze week is een begin gemaakt met het slopen van de oude arbeidershuisjes van het Damdorp. Langzamerhand waren ze één voor één leeg komen te staan en de gemeente besloot tot snelle sloop over te gaan, daar de rommel er om heen voortdurend toenam als gevolg van het niet zo gewaardeerde jongelui bezoek. De sloop werkzaanheden worden uitgevoerd door de firma Bik uit Lekkerkerk, die het vrijkomende terrein zal egaliseren, waarna het voorlopig dienst gaat doen als parkeerruimte. In de vooroorlogse tijd heette deze stoep, die op de Dam bijzonder smal is Jodenbreestraat. Het eerste woorddeel houdt verband met het feit dat de woningen destijds eigendom waren van de joodse zakenman Verstraten, die op de Dam 101 (thans fa. B. van Vliet) woonde. Terzijde van deze arbeiderswoningen stond op de plek van de "Wipmolen" de gemeentelijke gasfabriek, waar de heer de Bert, die hier woonde werkzaam was. Tot zover dit bericht met deze foto. NB: Dam 101 is thans (2014) Dam 145-147 Verstraten moet zijn van Straten.
: 24 mei 2004
Afkomst: CD HVWA
Foto van: Historische Vereniging West-Alblasserwaard
Foto: A0728
Locatie: Alblasserdam, Fop Smitstraat 2953XC
Beschrijving: Uitbreiding Kinderdijk
: 18 juni 2004
Afkomst: CD HVWA
Foto van: Historische Vereniging West-Alblasserwaard
Foto: A0729
Locatie: Alblasserdam, Oost-Kinderdijk 2953CK
Beschrijving: We zien hier "Huis te Kinderdijk" voor de verbouwing in 1928, de bakstoep is duidelijk te zien en de voorgevel is nog gepleisterd. Het "Huis te Kinderdijk" ontstaat als omstreeks 1840 eigenaar Baen Papenhuyzen het bestaande dubbele woonhuis laat verbouwen tot een Herenhuis met in totaal 18 kamers. Het pand kreeg toen de naam "Huis te Kinderdijk". Deze naam werd in recht schrift in hoofdletters op het fries aangebracht. Hoogstwaarschijnlijk is toen ook het fraai bewerkte verdiepingsvenster aangebracht, het meest sprekende deel van "Huis te Kinderdijk". Cornelis Jzn Smit koopt op 9 juli 1841 dit pand en verkoopt het direct weer door aan koopvaardijkapitein Peter Landberg. Op 7 november 1849 komt het "Huis te Kinderdijk" in handen van Murk Lels, hij woont het langst in "Huis te Kinderdijk", neemt het tevens in gebruik als kantoor van zijn rederij. In 1853 richt Murk Lels een bakkerij op in het onderhuis en in 1866 een exportslagerij. Murk Lels laat tevens de erker tegen zijgevel van het pand.aanbouwen. Pieter Lels, kleinzoon van Murk Lels, laat in de jaren 1928-29 het pand verbouwen, het pand krijgt een bakstenen voorgevel, de bakstoep verdwijnt en de dakpannen worden vervangen door leien. Het huis krijgt aan de dijkzijde het aanzien zoals het nu is. In 1966 wordt door de toenmalige eigenaar A.M. Lels het achterhuis afgebroken en balkons aangebracht. De laatse ingrijpende verbouwing vond in opdracht van de op dat moment eigenaar in 1977 plaats, Aan de achterkant van het pand werden boven de balkons een uitbouw gebouwd. Voor een uitgebreide beschrijving zie het boek "Geschiedenis Park en Huis te Kinderdijk".
: 18 juni 2004
Afkomst: CD HVWA
Foto van: Historische Vereniging West-Alblasserwaard
Foto: A0730
Locatie: Alblasserdam, Kerkstraat 2951GG
Beschrijving: Links de boerderij "het Torentje" "Het Torentje" is waarschijnlijk in 1627, in opdracht en voor rekening van de toen plaatselijke predikant Ds. v.d. Korput gebouwd. In 1863 kocht Pieter Tuijtel Sr. (1817-11894) deze boerderij van Jan Reijnen voor 2 225,-. Pieter Tuijtel Pzn. (1839-1927) bewoonde deze boerderij van 1867 tot plm 1890. De boerdij is in 1961 afgebroken om plaats te maken voor een bungalow. Zie bladz. 69 Genealogie van het geslacht Tuijtel.
: 28 oktober 2013
Afkomst: Foto albums Cees van der Laan
Foto van: Historische Vereniging West-Alblasserwaard
Foto: A0731
Titel: Kerkstraat
Locatie: Alblasserdam, Kerkstraat 2951GG
: 28 oktober 2013
Afkomst: Foto albums Cees van der Laan
Foto van: Historische Vereniging West-Alblasserwaard
Foto: A0732
Locatie: Alblasserdam, Oost-Kinderdijk 2953CJ
Beschrijving: Dijkverzwaring
: 5 april 2013
Afkomst: CD HVWA
Foto van: Historische Vereniging West-Alblasserwaard
Foto: A0733
Locatie: Alblasserdam, De Noord
Beschrijving: Afzinken van een tunnelsegment
: 5 april 2013
Afkomst: CD HVWA
Foto van: Historische Vereniging West-Alblasserwaard
Foto: A0734
Locatie: Alblasserdam, Scheepsbouwplein 2953XM
Beschrijving: De School met de Bijbel aan het scheepsbouwplein krijgt een nieuwe naam "Het Kompas"
: 26 mei 2004
Afkomst: CD HVWA
Foto van: Historische Vereniging West-Alblasserwaard
Foto: A0735
Locatie: Alblasserdam, West-Kinderdijk 2953XP
Beschrijving: Dijkverzwaring bij Hotel Kinderdijk
: 14 augustus 2004
Afkomst: CD HVWA

 

Deelnemer gegevens